Rozwiń/zwiń wszystkie
Rozwiń/zwiń wszystkie
Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

Srebrne wesele (2019-04-06 - 2019-04-06)

2019-04-05 23:59 dodane przez: Marek Bieżanowski

To już dwadzieścia pięć lat minęło……. Na powstanie poczty harcerskiej w Skawinie wielki wpływ miał ówczesny Naczelnik Poczt Harcerskich ZHP hm. Tadeusz ULIŃSKI. To pod jego wpływem zrodził się pomysł i powołana została rozkazem Komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP im. Krakowskich Szarych Szeregów, hm. Mariana BUBAKA, nr L.4/94 z dnia 6 kwietnia 1994 roku, Poczta Harcerska „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino w Skawinie. Na Naczelnika Poczty Harcerskiej w Skawinie został powołany hm. Marek BIEŻANOWSKI. Do pierwszego składu nowopowołanej poczty weszli: phm. Jolanta KACZMARSKA, ćwik Paweł DYMANUS i ćwik Tomasz PRZYBYŁO. Poczta została wpisana do Rejestru Naczelnictwa Poczt Harcerskich Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego pod nr 122 i uzyskała prawo do emitowania swoich wydawnictw od dnia 11 maja 1994 roku. W swojej historii PH 122 Skawina emitowała wszystkie rodzaje wydawnictw pocztowych takie jak: harcerskie znaczki, bloczki, koperty okolicznościowe, karty pocztowe, całostki, datowniki i stemple. W jej wydawnictwach znalazły się też znaczki personalizowane różnych typów oraz datowniki Poczty Polskiej stosowane na jej wniosek przez Urzędy Pocztowe. Jest tych wydawnictw już 619. Na dorobek wydawniczy skawińskiej poczty złożyło się 414 kopert PH, 55 kart PH, 11 bloczków PH, 61 znaczków PH, 30 datowników PH,6 stempli PH, 39 znaczków personalizowanych,130 całostek PH, 2 datowniki Poczty Polskiej stosowane przez UP Kraków 1 oraz 1 datownik Poczty Polskiej stosowany przez UP Skawina. Ponadto w swoim dorobku wydawniczym PH posiada jeszcze inne formy wydawnicze jak zaproszenia, dyplomy, czy nawet wydawnictwa książkowe. Członkowie poczty są autorami licznych tekstów publikowanych w prasie harcerskiej i lokalnej, a poświęconych działalności skawińskiego harcerstwa w swoim środowisku i poza nim. Reprezentanci PH 122 Skawina uczestniczyli w licznych wyprawach organizowanych przez skawiński „Czerwony Mak”. Tak więc byli na obchodach 50-tej i 65-tej rocznicy Bitwy na Monte Cassino, jako oficjalna delegacja ZHP na obchodach 50-tej rocznicy wyzwolenia Bolonii, uczestniczyli w wyprawie do Londynu w poszukiwaniu korzeni skautingu i śladów Polonii, przebyli w dwóch wyprawach szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka przez Belgię, Holandię i Niemcy, przejechali Ukrainę szlakiem Żelaznej Brygady, uczestniczyli w otwarciu Cmentarza Orląt we Lwowie, a także z delegacją rządową w rocznicowych uroczystościach w Tobruku. Przez te wszystkie lata oddali hołd polskim żołnierzom spoczywającym na cmentarzach Monte Cassino, Loreto, Bolonii, Casamassima i Monte Lungo we Włoszech, Chambois, Langannerie i Montormel we Francji, Axel, Arnhem, Gineken i Breda w Holandii, Lommel w Belgii, Versen, Thuine, Dorpen, Meppen, Fullen i Ihrhove w Niemczech, Anatokolskim i Na Rossie w Wilnie, Orląt Lwowskich we Lwowie, Kuropatach i Lenino na Białorusi, Katyńskim w Rosji, Stanisławowie, Nadwórnej, Rafajłowej, Kołomyi, Maniewiczach, Wołczecku, Kostiuchnówce, Kowlu i Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie, czy wreszcie Tobruckim w Libii. Odwiedzili też obozy zagłady Dachau, Sachsenhausen i Mauthausen podążając szlakiem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakau. Skawińscy pocztowcy współuczestniczyli w organizacji letniego wypoczynku dla młodzieży we Władysławowie, Pucku czy Pogorzelicy. Uczestniczą również we wszystkich okolicznościowych uroczystościach na terenie gminy Skawina jak Święto Niepodległości, 3 Maja, czy wreszcie święta religijne w parafii Miłosierdzia Bożego do której przynależą, wreszcie odsłonięcie tablic pamiątkowych czy obchodów rocznicowych w całej Polsce. W dniu 11 września 1999 roku podczas uroczystej mszy św. w skawińskim kościele Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w intencji harcerzy, Poczta Harcerska nr 122 ze Skawiny otrzymała swój proporzec. Skawińscy pocztowcy pełnili również Białą Służbę podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w Zakopanem i w Starym Sączu oraz Benedykta w Krakowie. Ponadto PH 122 Skawina uczestniczyła w takich ogólnozwiązkowych imprezach jak Centralny Obóz Szkoleniowy Poczt Harcerskich w Perkozie, Światowe Zloty Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, Gnieźnie, Kielcach, Zlotach 90-lecia i 100-lecia Harcerstwa w Krakowie, Zlocie 100-lecia Harcerstwa w Zakopanem. Nie zabrakło pocztowców także na Jamboree Skautów Wschodniej Europy „Carpathia” w Csobance na Węgrzech, „Silesia” w Chorzowie czy w Liptovie na Słowacji. PH 122 Skawina posiadała akredytację na XXXI Zjazd ZHP w Zegrzu, uczestniczyła też w XXXVI i XXXVII Zjeździe ZHP w Warszawie. Była współorganizatorem Jubileuszowych Zlotów XV-lecia, XX-lecia, XXX-lecia i XXXV-lecia Hufca Podkrakowskiego ZHP, do którego należy. Jest też współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Kolekcjonerów Skautowych, które odbywały się już w Krakowie, Tarnowie, Krzeszowicach, Wieliczce, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu. Była też organizatorem i gospodarzem Zbiórek Polowych Naczelników Poczt Harcerskich w Skawinie i Krakowie. Od XIX Ogólnopolskiego Zlotu Poczt Harcerskich jaki odbywał się w Ośrodku Harcerskim na Głodówce w 1999 roku poczta skawińska jest gospodarzem Centralnego Archiwum Poczt Harcerskich, które zebrało w swoim zbiorze głównym już 4370 różnorakich wydawnictw poczt harcerskich z całego kraju. Jest też od wielu lat współorganizatorem Ogólnopolskich Zlotów Druha Szarego w Łomży wspólnie z ich inicjatorem Pocztą Harcerską nr 101. Od początku akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju poczta bierze w niej udział. Po tych wszystkich wydarzeniach pozostały dziś liczne fotografie, filmy oraz okolicznościowe wydawnictwa. Także swój jubileusz XXV-lecia jak przystało na pocztowców PH 122 „Czerwony Mak” Skawina uczciła wydając okolicznościowe wydawnictwa pamiątkowe, stosownie do swoich obecnych możliwości finansowych. Dlatego też tym razem niestety nie udało się przygotować datownika Poczty Polskiej. Może następny jubileusz, o ile się taki odbędzie, będzie bogatszy. Zobaczymy.

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
Komentarze
0.0066509246826172