Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Szare szeregi
autor: Karolina Kanownik
dodany: 21 lutego 2011


Temat zbiórki:
BOHATER SZCZEPU – próba wcielenia się w Szaroszeregowców

Cele:
- zapoznanie harcerzy z bohaterem szczepu – Szarymi Szeregami
- wprowadzenie kolejnych elementów obrzędowości

Formy pracy:
- gawęda
- zwyczaje i obrzędy
- piosenka
- gra
- ćwiczenie
- szyfr
- krzyżówka
- konkurs (turniej)
- zwiad
- dyskusja

Przebieg:

1. Obrzędowe rozpoczęcie
2. Gawęda – parę słów o Szarych Szeregach, początkach wojny, podziale na piony wiekowe.
3. Wstąpienie do Szarych Szeregów – harcerze próbują wcielić się w role Szaroszeregowców, przystępują do szkolenia, które umożliwi im przejście późniejszego egzaminu sprawdzającego ich zdolność wstąpienia do Szarych Szeregów
4. Szkolenie:
• Wywiad – harcerze poznają plan na najbliższą przyszłość (Dziś, Jutro, Pojutrze). Mają szansę wypowiedzieć się na jego temat, przedyskutować poszczególne aspekty i planowane działania.
• Ciche chodzenie – harcerze muszą jak najciszej przejść koło SS-mena siedzącego z zamkniętymi oczami. Jeżeli SS-men usłyszy jakiś głos wskazuje ręką w kierunku, z którego głos ów dochodzi. Jeżeli w miejscu tym stał będzie harcerz, cofa się do początku (inny wariant – harcerze musza zabrać po jednym przedmiocie leżącym tuż za plecami SS-mena. Jeżeli SS-men ich usłyszy, wskazuje ręką miejsce z którego wydobywa się dźwięk. Wskazany harcerz zaczyna od początku.)
• Hymn Szarych Szeregów – harcerze uczą się Hymnu, który od tej pory śpiewać będziemy podczas kręgu kończącego.
• Samarytanka – krótki kurs pierwszej pomocy na wypadek ran odniesionych wskutek walki z Niemcami
• Szyfr – nauka szyfru służącego do przenoszenia tajnych wiadomości (nadawanie Morsem)

5. Egzamin – harcerze otrzymują spis miejsc, w których odbywał się będzie egzamin. Na każdej placówce mogą zdobyć od 1 do 5 punktów. Aby zaliczyć egzamin, liczba punktów uzyskanych przez zastęp musi przekroczyć 16. Zadania:
• Przed wyjściem z harcówki harcerze otrzymują tajną wiadomość, którą musza niepostrzeżenie przenieść przez cały teren gry. Na każdej palcówce mogą zostać przeszukani...
• Krzyżówka sprawdzające wiadomości zdobyte podczas gawędy oraz omawiania planu Dziś Jutro Pojutrze
• Polska walcząca – zadaniem harcerzy jest namalowanie znaku Polski Walczącej na murze (lub papierze pakowym) tak, by nie złapał ich maszerujący w tę i z powrotem SS – men.
• Zamienianie flag – zadaniem harcerzy jest podmienienie flagi niemieckiej na polską.
• Ranny – harcerze na placówce spotykają rannego, któremu należy udzielić pierwszej pomocy.
• Odczytanie wiadomości nadawanej alfabetem Morsea
6. Podsumowanie egzaminu – krótka dyskusja o tym jakie cechy mieli ludzi należący do Szarych Szeregów, jakie wartości i my – współcześni harcerze – powinniśmy w sobie pielęgnować.
7. Apel (rozkaz!!!)
8. Podsumowanie zbiórki (Prawo Harcerskie, współzawodnictwo, obrzędowa Świeca, Jaki był ten dzień, zadanie międzyzbiórkowe – nauka Hymnu ZHP, rozpisywanie stopni, przygotowanie do Turnieju Wiedzy na zbiórkach zastępów)
9. Obrzędowe zakończenie (w kręgu śpiewamy Hymn Szarych Szeregów)

Czas trwania: ok. 2 h

Materiały:
- materiały opatrunkowe
- krzyżówka dotycząca wiedzy o Szarych Szeregach
- alfabet Morsea
- rozkaz!!
- teksty Hymnu ZHP
- flagi polskie, niemieckie
- papier pakowy
- markery
- chorągiewki do nadawania alfabetem Morsea
- tajna wiadomość

Załączniki:

• Pytania do Krzyżówki:

1. Uzupełnij wolne miejsce: Dzień, w którym powstały Szare Szeregi to 27 ... 1939 r.
2. Część planu Szarych Szeregów przygotowująca harcerzy do życia w wolnym, niepodległym kraju
3. Według kryptonimów obowiązujących w strukturze ZHP podczas drugiej wojny, pszczoły to inaczej...
4. Trzecia grupa wiekowa w Szarych Szeregach. Należeli do niej harcerze powyżej 17 roku życia, tworzący oddziały bojowe i zajmujący się walką zbrojną.
5. Nazwisko drugiego naczelnika Szarych Szeregów
6. Akcje dywersyjne np. malowanie na murach symbolu Polski Walczącej, zamienianie flag, wybijanie szyb fotografom umieszczającym na wystawach niemieckie zdjęcia to inaczej...
7. P – podany znak to znak Polski ...
8. Jak nazywała się druga grupa wiekowa w Szarych Szeregach, o której należeli harcerze w wieku 14 – 17 lat, zajmująca się przygotowaniem do powstania i Małym Sabotażem?
9. Nazwisko pierwszego naczelnika Szarych Szeregów
10. Według kryptonimów obowiązujących w strukturze ZHP podczas drugiej wojny, Główna Kwatera to inaczej...
11. Według kryptonimów obowiązujących w strukturze ZHP podczas drugiej wojny, Ul to inaczej...
12. Najmłodsza grupa w strukturze wiekowej Szarych Szeregów. Należeli do niej harcerze w wieku 12 – 14 lat. Przygotowywali się do walki poprzez szkolenia sanitarne, służbę pomocniczą, łączność.

• Tekst Hymnu Szarych Szeregów

I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami
I będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami
I będziem iść jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami
I będziem równać prawo Szarymi Szeregami

Na straży polskich granic będziemy wiernie stać
Szarymi Szeregami, szara harcerska brać
I będziem trwać – kamienie –wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami

 
0.021210908889771